bbest.gif (1137 bytes)bHOROSKOPY.gif (1128 bytes)bVTIPY.gif (726 bytes)bobrazky.gif (982 bytes)bCISLA.gif (1083 bytes)

rightup.gif

BARAN

[POSTAVA]   [CHARAKTER]  [LÁSKA]  [DETI]  [PRÁCA]  [ZDRAVIE]

Slnko vstupuje do znamenia Barana 21. marca a ostáva v ňom do 20. apríla. Vládcom tohto znamenia je Mars.

POSTAVA
Ľudia narodení v tomto znamení sú zvyčajne vysokí a dobre vyvinutí, majú vzpriamenú postavu, pevný a istý krok. Každý ich pohyb je ostrý a rázny. Krk majú pomerne dlhý, čelo skosené šikmo dozadu, nos zväčša ostrý a veľmi výrazný. Vlasy mávajú najčastejšie svetlé až červenkasté. Ich pohľad je prenikavý a veľmi pevný, hlas zase veľmi panovačný.

CHARAKTER
Povahovo sú to ľudia veľmi odvážni, energickí a rozhodní, smelo idúci za svojím cieľom. Vždy chcú byť prví a dokážu presadzovať nové myšlienky. Obyčajne sa uspokoja iba vtedy, ak presadia svoju vlastnú vôľu. Rýchlo sa rozhodujú a do každej činnosti sa púšťajú s veľkým nadšením. Sú veselí, zdá sa, že priam prekypujú radosťou. Ale radi zveličujú a často sa dopúšťajú výstredností. Každému a pri všetkom chcú potvrdiť svoje mimoriadne schopnosti a výkony a málokedy sú so sebou spokojní.

Neznášajú, ak sa im niekto vnucuje, alebo ak ich niekto ovláda. Chcú byť celkom nezávislí a slobodní a za túto svoju nezávislosť vedia aj obetavo bojovať. Keďže sú veľmi odvážni, ich činy možno kvalifikovať ako šialené.

Chcú ničiť všetko staré a podľa svojich vlastných myšlienok tvoriť úplne nové veci, ich myšlienky bývajú naozaj geniálne a často veľmi prekvapujúce. Ale nedokážu ich realizovať. lebo im často chýba trpezlivosť. Ešte pred uskutočnením svojho predsavzatia začnú sa zaoberať novými myšlienkami a projektmi. Ich život je vlastne nepretržitým bojom o úspesné uplatnenie sa.

Ľudia tohto typu majú zvláštnu schopnosť strhávať so sebou iných a získavať ich ako svojich oddaných pomocníkov. Sú teda výbornými vodcami. Ale nie sú to veľmi príjemní spoločníci. lebo sú panovační a netrpezliví, vždy chcú len rozkazovať, neznášajú ani ten najmenší odpor a Často sú veľmi zlostní. Všetko vedia lepšie ako ostatní, ich povaha je zdrojom ustavičných konfliktov. Žijú preto, aby iných viedli a ovládali, aby sami boli vždy v popredí.

LÁSKA
Láska zasahuje do života týchto ľudí veľmi zavčasu. Nie je zriedkavosťou. že si svojich partnerov zvolia už v školských laviciach. V manželskom nažívaní sa ich charakter nemení. Ak chce partner
s nimi vydržať, musí mať veľké pochopenie pre zvláštnosti ich povahy. Ani v manželstve neznášajú akékoľvek obmedzovanie a už vonkoncom nie pocit čejsi nadradenosti. Ich nezávislosť a sloboda musí zostať takmer neobmedzená. Ak má ich partner čo len trochu podobnú povahu, dôchádza k vážnym nedorozumeniam a ostrým diferenciám. Dobre výchádzajú len s ľuďmi, ktorí ich obdivujú.

DETI
Aj pri výchove detí, narodených v znamení Barana, sa stretávame s veľkými ťažkosťami. Už od útleho detstva túžia po nezávislosti, nechcú si dať rozkazovať, neznášajú disciplínu. Musí sa im ponechať kus samostatnosti, lebo inak by sa stali tvrdohlavými a panovačnými. V detskom kolektíve sa vždy snažia hrať vedúcu úlohu.

U týchto detí treba čo najskôr potlačiť prenikavo sa prejavujúcu žiarlivosť. Dávame im hry, ktoré rozvíjajú fantáziu a nútia čosi hľadať a riešiť. Najradšej by sa vari hrali s cínovými vojakmi. Takáto hra im totiž umožňuje, aby boli vodcami a mohli rozkazovať. U týchto detí nezriedka objavíme strategické schopnosti. Netreba im brániť, aby sa zdržiavali mimo svojho domova, lebo vždy túžia predovšetkým povoľnosti. Kedže sa v rodinnom prostredi cítia utláčané, využívajú
každú príležitosť, abv sa dostali von. Treba len od nich žiadať, aby sa vrátili zavčasu a budú nám vďačné. Potom budú zrejme aj v ostatných veciach oveľa poslušnejšie.

Tieto deti bývajú veselé, živé a hlučné. Potichu dlhšie neobsedia, rady vystrájajú. Ale toto im nesmieme zazlievať, snažme sa im múdro prispôsobovať, prejaviť spolu s nimi radosť zo života. Takto aj sebe spríjemníme život.

PRÁCA
O ľuďoch narodených v znamení Barana sme už povedali, že neznášajú podriadenosť. Odporúča sa, aby si zvolili také povolanie, v ktorom môžu pracovať i rozhodovať samostatne, pokiaľ možno bez
zásahov predstavených. Ak je takýto človek zamestnaný vo väčšom podniku, vynaloží všetko svoje úsilie na to, aby sa čo najrýchlejšie dopracoval na vedúce postavenie. Najlepšie sa hodia k vojsku, kde sa z nich často stávajú dobrí vojvodcovia a dôstojníci. Ako vojaci vynikajú totiž veľkou udatnosťou a rozhodnosťou.

Veľmi dobré vvsledky dosahujú títo ľudia ako kresliči a architekti. V obchodnom podnikaní dosiahnu úspech len vtedy, ak nejde o skromnú a mravčiu prácu. ale o prudký vzostup.

Všeobecne možno povedať. že im vyhovujú také zamestnania, v ktorých sa pracuje so zbraňami, ohňom alebo so železom, napríklad v puškárstve, v kovoobrábacích odboroch alebo v strojárstve a pod. Mimoriadne úspechy mávajú aj ako lekári-chirurgovia.

ZDRAVIE
Keďže ľudia narodení v znamení Barana majú zvyčajne silnú telesnú sústavu, iba zriedka bývajú chorí. Zväcša trpia iba bolesťou hlavy, niekedy vysokým krvným tlakom. Ľahko dostávajú slnečný úpal. Veľké rozčúlenie môže mať za následok dlhšiu nespavosť. Mávajú o niečo vyššie horúčky, ktoré však nikdy netrvajú dlho. Pokiaľ ide o úrazy, najčastejšie možno hovoriť o popáleninách, zraneniach strelnými alebo sečnými zbraňami.

Home || Horoskopy | Vtipy | The Best of Internet | Obrázky | Význam čísel | Planéty || Kontakt

 

[ gp.master@pobox.sk ]                                     Táto stránka bola naposledy zmenená  20-11-1999.