bbest.gif (1137 bytes)bHOROSKOPY.gif (1128 bytes)bVTIPY.gif (726 bytes)bobrazky.gif (982 bytes)bCISLA.gif (1083 bytes)

rightup.gif

BLÍŽENCI

[POSTAVA]   [CHARAKTER]  [LÁSKA]  [DETI]  [PRÁCA]  [ZDRAVIE]

Do tohto znamenia vstupuje Slnko 21. mája a zostáva vňom až do 21. Júna. Vládcom tohto znamenia je Merkúr.

POSTAVA
Ľudia narodení v tomto znamení sú prostredne veľkí, niekedy až vysokí a štíhli. Na tvári, úzkej, trochu oválnej, vynikajú silne vyznačené črty. Brada býva trochu dlhšia ako u ostatných ľudských typov. Zvyčajne majú dlhé ruky, veľmi často pekné oči a veľmi nepokojný, hľadajúci, ale nie číhajúci pohľad. Ich ruky sú trochu nervózne. Pre tento druh ľudí je charakteristická čulá pohyblivosť. Chôdzu majú obyčajne rýchlu a živú.

CHARAKTER
Už aj znamenie, v ktorom sa narodili, poukazuje na to, že majú dvojakú povahu. Niekedy sú veľmi dobrotiví, láskaví a pokorní, inokedy zase celkom bezcitní. Ich nepokojný duch je večne v činnosti. Ustavične hľadá čosi nové. Preto majú dosť rozorvanú povahu. Keďže sú veľmi schopní a dosť široko nadaní, ťažko sa rozhodujú pre niečo trvalé. Ak sa do nejakej veci pustia, rýchlo ju odložia a začnú s novou, ktorú po čase zas vytlačí ďaľšia.

Podobne to býva aj s ich priateľmi. Ľudia tohto typu sa veľmi ľahko pre niekoho nadchnú, ale po krátkom čase majú hneď priateľa nového, ktorý sa im momentálne zapáčil.

Ich konanie je poznačené nepokojom a chvatom, akoby sa sami obávali, že by sa mohli začať zamestnávať niečím iným ešte skôr, ako dokončia jednu prácu. Ale ak hovoria o nejakom názore alebo o práci, ktorú práve robia, dokážu byť takí rozhodní, ba až fanatickí, že sa zdá byť nemožné, že by niekedy mohli tak ľahko všetko odložiť bokom. A predsa sa to môže stať aj pri najmenšom podnete.

Učia sa veľmi ľahko a veľmi rýchlo a sú veľmi čulí. Ľahko sa vžívajú do nových vecí. Pochopia každú situáciu, ich čulý duch sa vie všetkému prispôsobiť.

Typickou vlastnosťou ľudí narodených v znamení Blížencov je rečnícky zápal. Ak začnú hovoriť o probléme, ktorý ich zaujíma. nadchnú sa vlastnou rečou natoľko, že sa stanú rozvláčni a zdĺhaví.
Neuvedomujú si, že sa odchýlili od témy. Hovoria ďalej, bez ohľadu na to, či ich niekto počúva.

Keďže sú to ľudia rozorvaní, málokedy hoci by to chceli dochádza u nich k verným a prítulným citom. Je známe, že nikdy nedokončia svoju prácu. Odložia ju v polovici a už sa k nej nikdy nevrátia. Preto sa nesmieme čudovať, ak sú pri svojich sklonoch k večnej zmene nervózni a podráždení. Ich duch, zamestnaný vo dne v noci, im nikdy nedožičí pokoja a znemožňuje im akékoľvek sústredenie.

Inak sú to ľudia zvedaví. Ak voľačo počujú, čo ich zaujíma, chcú sa dostať každej veci na koreň. Tajomstvá sú na to, aby ich odkrývali. Svojím nepokojom netrpia len oni sami, ale nepokoj a chvat vnášajú aj do svojho okolia. Preto si mnoho ľudí nemôže zvyknúť na ich nestálu povahu. Nedokážu nájsť strednú cestu. Zazlievajú všetkým, čo sa nestotožňujú s ich názormi.

Ak je Merkúr, ktorý vládne v znamení Blížencov, nepriaznivo ožiarený, ľudia narodení v tomto čase sú nespoľahliví a veľmi podráždení. Je to predovšetkým veľká zvedavosť, ktorá ich ani chvíľu nenechá na pokoji. A keďže nie sú diskrétni a svoje tajomstvá radi oznamujú druhým, netreba sa im zverovať. Sú totiž nestáli, ľahko môžu zradiť svojich priateľov a v konečnom dôsledku stať sa aj ich nepriateľmi.

LÁSKA
Na city týchto ľudí sa možno spoľahnúť iba zriedka. V prvom zápale sú veľmi okázalí a svoju lásku potvrdzujú novými a novými vyznaniami. Pritom sú presvedčení, že ich city nemôžu nikdy oslabnúť a že nikdy nedokážu opustiť milovanú osobu. Píšu veľmi nežné listy. O svojich citoch radi hovoria s veľkým nadšením a zápalom. Keď sa o svojho druha uchádzajú, sú neobyčajne náruživí a ohniví.
Lásku vyznávajú a o jej veľkosti a vernosti ubezpečujú bohatým výberom stále nových a nových obratov. Sú pozorní, galantní a svojím čarom ľahko oklamú druhých. Sú z nich totiž výborní spoločníci.

Rozpoloženia ich duše sú zväcša veľmi hlboké. Radi a ľahko menia predmet svojej lásky. Pravda, tým spôsobujú veľa utrpenia, ľútosti a žiaľu. Majú vrodený silný pud uplatniť sa, ktorý ich ako motor ženie vpred a núti ich, aby jestvovali iba ako stredobod všeobecnej pozornosti.

U týchto ľudí neraz prichádza k prudkým zmenám. Ich náruživosť sa ľahko zmení na strašnú nenávisť. Niektorí sa radi hrajú na detektívov. Sledujú iné osoby, aby odhalili ich tajomstvo, ktoré by mohli proti nim použiť. Pri tejto práci postupujú veľmi šikovne.

Ani na ženy narodené v znamenÍ Blížencov sa nemožno velmi spoľahnúť. Ale predsa sú len lepšie ako muži. Často stoja pred voľbou medzi dvoma mužmi, za ktorých by sa mohli vydať, ale nevedia sa rozhodnúť ani pre jedného, ani pre druhého. Zvyčajne prežijú veľa trpkých sklamaní.

Nezriedka sa stáva, že ľudia narodení v znamení Blížencov milujú súčasne dve osoby. Ale ak sa majú rozhodnúť, sú veľmi podráždený. Rozhodnutie odďaľujú a v takom prípade si neraz víťazstvo odnáša niekto tretí. Ale aj napriek tomu sa môže manželstvo s takouto osobou vydariť. V rodinnom živote často nachádzajú oporu, ktorá im dosial chýbala, a napokon sa stanú pozornými a príjemnými manželmi.

Najvýhodnejším spojením pre takú osobu je manželstvo s človekom, ktorý sa narodil v znamení Vodnára alebo aj v znamení Váh. No u posledných sa niekedy silnejšie vyskytuje sklon k častej zmene názorov. Veľmi harmonické môže byť manželstvo s osobou narodenou v znamení Kozorožca alebo Leva, lebo v oboch prípadoch je tu prispôsobivosť, schopnosť súhlasiť s jeho názormi. Výborné spojenie pre človeka narodeného v znamení Blížencov je sobáš s osobou, u ktorej v znamení Blížencov stojí Mesiac.

DETI
Ani výchova detí narodených v tomto znamení nie je ľahká. Opatrní rodičia musia postupovať so všetkou prísnosťou, aby už od samého začiatku vychovávali silného a vytrvalého človeka. Ak dieťa začnú zavčasu privykať na sústredené myslenie a poctivú prácu, môžu vykonať veľký kus potrebnej a užitočnej práce.

S deťmi narodenými v znamení Blížencov treba zaobchádzať veľmi láskavo. Treba im dokazovať lásku a za nijakých okolností nedovoliť, aby boli roztržité a nesústredené. Ak spozorujeme, že staré ešte nedokončili a už chcú začať niečo nové, treba prísne trvať na dodržaní systému a poriadku. Lebo už pri hre sa prejavuje nepokoj, roztržitosť a rozháranosť takejto povahy. Tieto danosti a zvyky sa nedajú celkom odstrániť. Ale môžeme ich silne potlačiť a stlmiť, môžeme zabrániť, aby živelne rástli a mohutneli, môžeme im zahatať cestu návykmi k systému a poriadku v činnosti dieťaťa. Ak takéto dieťa nechce ani pocuť o nejakom malom priateľovi, treba dokonale zistiť príčiny. Ak nieto dôvodu k nejakému zazeraniu, odporu a hnevu, prísnymi, ale teplymi slovami upozorníme svoje dieťa, že takýmto postupom zraňuje city svojho druha. Ale inak deti narodené v tomto znamení sú zväčsa veľmi srdečné.

Ak dieťa prejavuje nadanie pre viac vecí, treba ho zamerať len na jeden alebo dva predmety. Inak by sme ho totiž viedli k povrchnosti. Treba povedať, že tieto deti sú bystré a ľahko sa učia.

PRÁCA
Ľudia narodení v znamení Blížencov majú veľký talent pre obchodné podnikanie. Hneď spozorujú vsetko nové a v duchu si už predstavujú výhody a zisky. Keďže každého dokážu ľahko presvedčiť, sú
z nich dobrí predavači, agenti alebo obchodni cestujúci.

Zvyčajne majú dvoje povolaní. Je to pre nich výhodné, upokojuje ich to, lebo ziskali širší priestor pre svoje schopnosti.

Inak sa môžu dobre uplatniť aj ako právnici alebo žumalisti. Skrátka a stručne potrebujú povolanie bohaté na zaujímavé zmeny a vzruchy, v ktorom netrápia človeka denne sa opakujúce ustálené zvyky a nuda.

ZDRAVIE
Títo ludia nemávajú príliš silnú konštrukciu a veľmi si musia chrániť svoje zdravie. Zväčša veľmi rýchlo prechladnú. A kedže ich pľúca sú najcitlivejŠÍe, musia byť veľmi opatrní. Aj ich nervy sú dosť labilné. Stály nepokoj, zmeny, vzruchy, námaha a prepracovanosť ich predčas ne robí nervóznymi. Ženy narodené v tomto znamení majú veľký sklon k hystérii. Preto týchto ľudí treba častejsie prinútiť k tomu, aby vypriahli z práce a duševne si odpočinuli.

Home || Horoskopy | Vtipy | The Best of Internet | Obrázky | Význam čísel | Planéty || Kontakt

 

[ gp.master@pobox.sk ]                                     Táto stránka bola naposledy zmenená  20-11-1999.