bbest.gif (1137 bytes)bHOROSKOPY.gif (1128 bytes)bVTIPY.gif (726 bytes)bobrazky.gif (982 bytes)bCISLA.gif (1083 bytes)

rightup.gif

BÝK

[POSTAVA]   [CHARAKTER]  [LÁSKA]  [DETI]  [PRÁCA]  [ZDRAVIE]

Slnko vstupuje do tohto znamenia každoročne 21. apríla a zostáva v ňom do 20. mája. Vládcom tohto znamenia je Venuša.

POSTAVA
Ľudia narodení v tomto znamení nebývajú príliš vysokej postavy. Zväčša majú vysoký zátylok a krátky krk, takže sa nám zdajú byť zavalití. Ich ramená sú guľaté, a široké, tvár dosť široká a guľatá, s dobrou zdravou farbou. Čelo majú nízke a nos krátky. Ich oči sú veľké a milé a zaclonené obrvami. Pohľad majú mierny a melancholický. Charakteristickým znakom týchto ľudí sú dosť veľké ústa, mäsité pery a veľké a silné zuby. Ich chôdza je pomalá a odmeraná.

CHARAKTER
Ľudia narodení v znameni Býka sú veľmi pokojní, trpezliví a nenároční. V živote chcú dosiahnuť predovšetkým pokoj a pohodlie. Ich náhrady sú zväčša konzervatívne, ťažko ich presvedčiť o niečom inom a novom. Zriedka sa dajú ovplyvniť, svoje názory obhajujú tvrdo a veľmi zaťato. Život si nechcú komplikovať nijakými novotami, húževnato sa držia veď, na ktoré si už zvykli. Citovo sú prítulní a verní. Spojenie s nimi sa nadväzuje ťažko, lebo sú príliš odmeraní;
pravda, nie preto. že by boli pyšní, v ich prípade môžeme skôr hovoriť o vrodenej plachosti. Plachosť im bráni v nadväzovaní nových známostí a obmedzuje ich styk s neznámymi ľuďmi. Ale aj k dobrým priateľom sú často zdržanliví a uzavretí. Niekedy by sa mohlo zdať, že nie sú priami, ale to je naozaj iba zdanie, lebo práve ľudia narodení v znamení Býka sú veľmi úprimní a poctivo mysliaci.

Typickým znakom týchto ľudí býva veľká pohodlnosť. Nenávidia akúkoľvek námahu. Neradi chodia veľa peši. Sú chvíle, keď sa im nechce dokonca ani rozmýšľať. Ale v zamestnaní sú veľmi usilovní
a presní. Pravda, z práce nemajú veľkú radosť, ale možno im závidieť zmysel pre povinnosť. Pri plnení svojich povinnosti sú mimoriadne spoľahliví a veľmi nezištní. Neprieči sa im nijaká práca a rozkazy plnia pokiaľ len môžu najpresnejšie.

Sú pokojamilovní, k svojim najbližším veľmi dobrí a zhovievaví, vždy ochotní pomôcť.

Hôci sú odmeraní a pokojní, predsa sa dokážu veľmi rozčúliť, ak ich vydráždime natoľko, že zabudnú na všetko, čo sa okolo nich robí. Takéto výbuchy sú zvyčajne veľmi prudké a ťažko ich zastaviť. Preto ak takýchto ľudi rozrušíme, neodvrávajme a nepriečme sa im. Najlepšie je vyhnúť sa im a neprovokovať ich k prípadným nebezpečným činom.

Tieto osoby sú však v živote veľmi praktické a rozvážne. Pod nohami majú pevnú pôdu a vždy vedia, Čo robia. Nepoznajú fantáziu a blúznenie, neradi veľa hovoria, vytrvalo idú svojou vychodenou
cestou.

V ľuďoch narodených v znamení Býka je veľmi vyvinutá láska k umeniu a všetkému, čo je krásne. Zväčša majú silné umelecké schopnosti, najmä pre sochárstvo a hudbu. V tomto znamení sa rodí
veľa spevákov. Často majú neobyčajný záujem aj o staviteľstvo.

Ak je Venuša, ako ovládajúca planéta znamenia Býka, vystavená ožarovaniu zlými planétami, môže sa stať, že sa vyvinie menej hodnotný typ ľudí, to jest ľudí zanovitých a lenivých. Na takýchto ľudí sa človek môže málokedy spoľahnúť, lebo nedokážu dodržiavať sľuby zväčša len preto, že sú leniví. Zvyčajne obľubujú len dobré a veľmi bohaté jedlá a radi sa oddávajú zmyselným túžbam.

LÁSKA
Takíto ľudia nepatria ani medzi rojkov, ani medzi idealistov. Lásku berú len z prirodzenej stránky, neznášajú dvorenie a vôbec nepoznajú sentimentalitu. Tvrdošijne a vytrvalo sa uchádzajú o osobu, ktorá ich zaujíma. A keďže sú málovravní, o ich citoch nemožno povedať nič určitého. Hoci ich erotické pudy sú veľmi silné, ako milenci sú málo aktívni, ťažko od nich očakávať jasné vyznanie lásky. Radi sa zdržujú v blízkosti milovanej osoby a zvyčajne si myslia, že na to, aby ju presvedčili o svojej láske, stačí, ak sú pri nej. Hoci sami lásku nikdy nevyznávajú, priam túžia, aby ich o svojej náklonnosti presvedčovali iní.

Ak sme sa teda zaľúbili do človeka narodeného v znameni Býka, nesmie nás pomýliť jeho zdržanlivosť. Bude lepšie, ak si zvykneme na jeho tichý a málo aktívny spôsob života. V mladosti je zmyselnosť týchto ľudí veľmi brzdená a často sa prejavuje až v manželstve. Ako manželia sú veľmi, prítulní a radi sa zdržujú doma. Ale, žiaľ, v manželstve často strácajú svoje umelecké záujmy a v túžbe za pohodlím často na umenie zabúdajú. Preto treba, aby druhý partner tieto umelecké záujmy svojho druha stále podnecoval. S ľuďmi narodenými v znamem Býka možno dosť dobre vychádzať, lebo sú veľmi trpezliví a vyhýbajú sa hádkam. Dôležité je, aby sme ich nikdy neprovokovali a násilným spôsobom nenarúšali ich pokoj.

Ak ide o menej hodnotný typ ľudí tohto znamenia, v láske bývajú násilní a nespoľahliví. Svoje počínanie nekontrolujú a často prepadajú úplne surovým zmyselnostiam.

Partnerov pre život mali by si vyberať medzi ľuďmi narodenými v znamení Kozorožca alebo v znamení Panny. Ak sa im to podarí, zavládne medzi nimi harmónia, zhoda a veľmi dobré vzájomné porozumenie.

Mimoriadne príjemné by mohlo byť takéto spojenie s osobou, ktorá sa narodila v znamení Rýb. Keby našiel človek narodený v znamení Býka partnera, ktorý pri narodení mal v znamení Býka Mesiac, mohol by s ním byť vermi šťastný.

DETI
Deti narodené v tomto znamení neprinášajú veľa starostí. Sú veľmi pokojné a prítulné, pravda, ak s nimi zaobchádzame aspoň trochu láskavo. Vôbec neklamú, vždy hovoria pravdu. Už spočiatku sú trocha uzavreté, čo značí, že si k nim musíme hľadať cestu. Neznášajú hlučné hry a vyrušovanie. Najradšej sa zabávajú osamotené. Tešia sa zo stavebníc a z hier, ktoré vyžadujú trpezlivosť. Rodičia musia dbať na to, aby už v začiatočnom štádiu výchovy potláčali v nich sklony k pohodliu a prebúdzali v nich driemajúcu rozhodnosť. Bolo by správne, keby sa dosť zavčasu začali zaoberať umením. Zistilo sa, že napríklad v modelovaní dosahujú veľmi pekné a obdivuhodné výsledky.

Ale rodičia mali by si rovnako všímať aj hudobné nadanie detí. Doležité je, aby deti svoje schopnosti rozvíjali sústavne a nezanedbávali ich z lenivosti. Keďže sa z takýchto detí ľahko môžu stať pôžitkári, treba v nich zavčasu potláčať sklon k prepchávaniu žalúdka. Celkove možno povedať, že deti narodené v znamení Býka neprišli na svet, aby trápili rodičov.

PRÁCA
Kedže ľudia narodení v znamení Býka majú veľký zmysel pre povinnosť, možno s nimi rátať na zodpovedné miesta. Nie sú len svedomití a spoľahliví, ale dokážu sa postarať aj o to, aby všetci ich podriadení boli zodpovední, presní a spoľahliví.

Ako pracovníci sú vo všetkej svojej činnosti vytrvalí a húževnatí. Ťažko však od nich žiadať, aby si rýchlo zvykli na nové metódv práce. Ak ich necháme pracovať svojím zvyčajným spôsobom, nájdeme
v nich najvernejších a najobetavejšich spolupracovníkov. Pri práci uvažujú striedmo a logicky. Niet obáv, že by sa dopustili prenáhlených a nepremyslených činov.

Keďže majú vrodenú túžbu po peniazoch, na každej práci si veľmi dajú záležať. Svojou pokojnou, húževnatou a nenápadnou tvorivou prácou dosť často získavajú dobre platené postavenie. Pre reformy a akékoľvek iné novosti sú veľmi pohodlní. Výborne sa osvedčujú ako poľnohospodári, najmä ako pestovatelia oviec. Najlepšie im vyhovuje pokojný a rozjímavý život na dedine.

Z umeleckých smerov prichádza do úvahy sochárstvo, spev a staviteľstvo. Úspesne sa môžu uplatniť aj v chémii.

Ženy narodené v znamení Býka sú zvyčajne veľmi praktické hospodárky alebo vedúce veľkých závodov. Sú výborné kuchárky a dokážu všetko veľmi úsporne zariadiť.

ZDRAVIE
Ľudia zo znamenia Býka sú náchylní len na veľmi málo chorôb, Bývajú to choroby krčné, ako zápal mandlí, zriedkavejšie majú sklony k hľuzám a vredom. Títo ľudia však majú aj odpor k liekom.
Neznášajú chemické liečivé prostriedky. Ak pri chorobách musia užívať nejaké lieky, dávajú prednosť prirodzeným liečivým prostriedkom, ako sú byliny a iné domáce lieky.

Home || Horoskopy | Vtipy | The Best of Internet | Obrázky | Význam čísel | Planéty || Kontakt

 

[ gp.master@pobox.sk ]                                     Táto stránka bola naposledy zmenená  20-11-1999.