bbest.gif (1137 bytes)bHOROSKOPY.gif (1128 bytes)bVTIPY.gif (726 bytes)bobrazky.gif (982 bytes)bCISLA.gif (1083 bytes)

rightup.gif

LEV

[POSTAVA]   [CHARAKTER]  [LÁSKA]  [DETI]  [PRÁCA]  [ZDRAVIE]

Do tohto znamenia vstupuje Slnko 23. júla a zostáva v ňom do 23. augusta. Vládcom tohto znamenia je Slnko.

POSTAVA

Postava ľudí narodených v tomto znamení je obyčajne veľká, horná časť tela dobre vyvinutá. Celkove postava budí silný a zdravý dojem. Tvár je oválna a má sviežu farbu. Čelo je silné, ale nevystupuje, pleť je napätá, vlasy zvlnené, oči živé a srdečné. Celý zjav pôsobí dojmom prirodzenej autority. Títo ľudia majú veľmi teplý a zvučný hlas.

CHARAKTER

Ľudia narodení v znamení Leva majú najšľachetnejšie a najvznešenejšie povahy. Všetci majú vrodenú zdravú pýchu a túžbu po vládnutí. Mnohí z nich sú výborní vládcovia a vodcovia. Ich zmýšľanie je
veľkorysé a šľachetné, vôbec nepoznajú pocit strachu a menejcennosti. Vystupujú so samozrejmou dôstojnosťou. Vzbudzujú úctu, hoci sa o to vôbec neusilujú.

Povahou sú veľmi veselí. Všade, kde sa zjavia, šíria ovzdušie tepla a veselosti. Deti narodené v tomto znamení ľudia nazývajú aj "slnečnými". A naozaj, títo ľudia majú takú otvorenú a slnečnú myseľ, že dokážu rozveseliť svoje okolie aj vtedy, akje stiesnené zlou náladou. K tomu nepoužívajú ani veľa vtipov, ale sú takí priami a svieži, že ich nezaujatý a priamy zásah dokáže strhnúť aj ostatných. Sú veľmi sebavedomí, úzkosť, obavy a neistotu vôbec nepoznajú a tak sa teda
plne môžu venovať iným. Pomáhajú pri každej príležitosti, a to takým dôstojným a taktným spôsobom, že sa pred nimi vôbec netreba hanbiť. Títo ľudia priam pocitujú potrebu dávať niečo zo svojej veľkej sily aj iným.

Ľudia tohto typu si vždy určujú vysoké ciele. Ich spôsob života má v sebe niečo mimoriadneho. Myslia tak čisto a ušľachtilo, že sa neraz stáva, že ich druhí ľahko ošudia rečami. Nezriedka nevedia pochopiť, že by ich dôveru mohol niekto sklamať. Títo ľudia bývajú pyšní a môže sa stať, že zrazu niekým alebo niečnn veľmi pohŕdajú. Ale nie sú pomstiví a dokážu veľkodušne odpúšťať. Ak je Slnko ožarované nepriaznivo, môže ich pýcha prerásť až v nadutosť.

LÁSKA

Ľudia tohto typu sú zväčša ohnivej povahy. Ich ľúbostné city sú veľmi silné a ich dobrosrdečný, šľachetný spôsob vzbudzuie u iných pocit šťastia. Majú veselé a ustálené názory a tak sú veľmi príjemnými spoločníkmi. Sú to ľudia, ktorých skoro nikdy neopustí dobrá nálada a vôľa a na ktorých sa hádam ani nedokážeme hnevať.

V láske sú veľmi spoľahliví a pozorní. Nemajú zmysel pre ľúbostné pletky a nie sú záletníkmi. Poznajú len skutočne úprimné vášne, a ak niekoho ľúbia, majú ho radi celou svojou bytosťou.

Málokedy ich počujeme hovoriť o vlastných starostiach. So všetkým nepríjemným sa snažia vyrovnať sami, iných neobťažujú. Navonok sú veselí a usmievaví aj vtedy, keď sú v duši smutní. Veľmi sa
tešia, ak môžu milovanú osobu bohato obdarovať a zmierniť jej starosti.

Manželstvá s týmito ľuďmi sú skoro vždy vydarené. Sú verní a veľmi ľúbia deti. Ženy narodené v tomto znamení patria k najlepším matkám. Ich rodinný život je veľmi krásny a harmonický. Pri
nepriaznivom planetámom ožiarení môžu byť niekedy títo ľudia príliš zmyselní.

Pokiaľ ide o manželstvo, mali by sa spájať s osobami narodenými v znamení Barana alebo Strelca, lebo s obidvoma typmi si môžu dobre rozumieť. Veľmi hodne môžu vytvoriť zväzok aj s osobou
narodenou v znamení Váh alebo Blížencov. Ak by si tento človek našiel osobu, ktorá pri narodení mala v znamení Leva Mesiac, bolo by to spojenie veľmi šťastné.

DETI

Deti narodené v znamení Leva sú velmi rozkošné. Majú kučeravé vlasy, priamu, bystrú tváričku s oslňujúcim a podmaňujúcim výrazom.
Ich rodičov môžeme nazvať veľmi šťastnými. Všetko im ide ľahko a hravo. Ich deti nemávajú zlú náladu, vždy sú veselé a zdravé a už od svojej útlej mladosti sú takmer osobnosťami. Každý ich má rád a je im naklonený.
Deti sú zase šťastné, ak môžu niečo niekomu darovať, a urobíme im radosť, ak im dovolíme, aby obdarovali chudobnejsích alebo aby sa so svojimi hračkami mohli podeliť s priateľoni. Treba im vštepovať význam šetrnosti, lebo niekedy mávajú sklon k márnotratnosti. Peniaze však nepoužívajú na ukojenie vlastných želaní, lebo niekedy darujú viac, ako im peňaženka dovoľuje. Potrebujú však slnko a teplo.

PRÁCA

Keďže ľudia narodení v znamení Leva majú vrodenú dôstojnosť a autoritu, najlepšie sa hodia na významné reprezentatívne miesta. Úspešne sa môžu uplatniť vo všetkých povolaniach, kde môžu viesť a rozhodovať.

Spolupráca s takýmito ľuďmi je pomerne ľahká a príjemná, lebo aj keď sú veľmi sebavedomí - radi sa dajú poučiť. Pri spoločnej akcii nepoznajú tajnostkárstvo, vždy sú priami a otvorený. Výborne sa osvedčili ako zlatníci a klenotnici. Ako matiari, hudobníci alebo herci môžu dosiahnuť mimoriadne úspechy. Sú z nich výborní rečníci, ich silná osobná príťažlivosť spojená s imponujúcim zjavom dokáže roznietiť poslucháča. Ich isté vystupovanie priaznivo pôsobí na dav.

ZDRAVIE

Pokiaľ ide o zdravotný stav, ich organizmus je veľmi silný a odolný. Zriedkavo trpia na reumatizmus. Ale zväčsa sa tešia veľmi dobrému zdraviu. Ľudia narodení v tomto znamení majú radi slnečné kúpele. Dlho trvajúce chmúrne počasie ich deprimuje. Velmi potrebujú slnko, lebo udržuje v nich náladu a dáva im silu. Umierajú obyčajne na srdcovú mŕtvicu.

Home || Horoskopy | Vtipy | The Best of Internet | Obrázky | Význam čísel | Planéty || Kontakt

 

[ gp.master@pobox.sk ]                                     Táto stránka bola naposledy zmenená  20-11-1999.