rightup.gif
 

PLANÉTY A ICH VPLYV NA ANATÓMIU A CHARAKTER ČLOVEKA

Hlavnou silou všetkých dejov v atmosfére a teda vôbec na svete je Slnko. Počas roka prebehne Slnko cez zvieratníky, do znamenia každého dielu zvieratníka sa dostane asi na jeden mesiac. Znamenie zvieratníka, v ktorom sa Slnko práve nachádza, mu dáva určité charakleristické vlastnosti a znaky a tie sa potom pomocou slnečnej energie prenášajú aj na človeka. Svoju cestu začína Slnko v znamení Barana, to je 21. marca každého roku, a pokračuje takto:

od 21. marca do 20. aprila je Slnko v znamení Barana;
od 21. apríla do 20. mája v znamení Býka;
od 21. mája do 21. júna v znamení Blížencov;
od 22. júna do 22. júla v znamení Raka;
od 23. júla do 23. aususta v znamení Leva;
od 24. augusta do 23. septembra v znamení Panny;
od 24. septembra do 23. októbra v znamení Váh;
od 24. októbra do 22. novembra v znamení Škorpióna;
od 23. novembra do 21. decembra v znamení Strelca;
od 22. decembra do 20. januára v znamení Kozorožca;
od 21. januára do 18. februára v znamení Vodnára;
od 19. februára do 20. marca v znamem Rýb.

Kedže Slnko je darcom života, podľa jeho ročnej cesty cez zvieratník možno aj ľudí roztriediť podľa ich typických charakterových vlastností do dvanástich skupín.

Napríklad čIovek narodený v období od 21. apríla do 20. mája patrí do skupiny Býka. Ak sa niekto narodil po 22. novembri, ale v čase do 20. decembra, patrí do skupiny Strelca a pod.

Rovnako ako Slnko vplýva svojou mocou na ľudský organizmus, možno hovoriť aj o vplyve zvieratníkov na určité časti ľudského organizmu. Je dobre vedieť, že napríklad

znamenie Barana ovláda hlavu a nervový systém
znamenie Býka ovláda krk a šiju, znamenie Bližencov práca a ruky,
znamenie Raka prsia a Žalúdok,
znamenie Leva srdce,
znamenie Panny vnútoraosti a tráviace ústroje,
znamenie Váh obličky a oblasť chrbtice,
znamenie Škorpióna spodnú čast' tela a pohlavné ústroje,
znamenie Strelca bedrá a stehná,
znamenie Kozorožca kolená a kosti,
znamenie Vodnára lýtka,
znamenie Rýb nohy.

Toto pôsobenie zvieratníkov na určité časti ľudského organizmu pozorovali na ľuďoch samotných. Preto je už dosť známe, že napríklad človeka narodeného v znamení Barana veľmi často bolieva hlava, človek, ktorý patrí do skupiny Raka, máva žalúdočné ťažkosti atď. Pravda, to vôbec neznamená, že by človek musel trpieť na tú časť organizmu, ktorá podlieha vplyvom jeho znamenia. Ale poukazuje to na to, ktorá časť tela je pri tomktorom znamení mimoriadne citlivá. Účinky týchto vplyvov sú, pravdaže, najsilnejšie vtedy, keď je Slnko práve v strede znamenia. Ak sa nachádza ešte len na začiatku alebo už na konci znamenia, potom pri určovaní charakteru človeka
musíme prihliadať buď na predchádzajúce alebo na nasledujúce znamenie.

Okrem toho, že sa Slnko dostáva do pôsobnosti dvanástich zvieratníkov, pristupuje ešte ďalší činiteľ - pôsobenie určitých planét.

Každé znamenie zvieratníka je pod vplyvom niektorej planéty. Ale planét máme iba deväť. Preto niektoré znamenia ovláda tá istá planéta. Tak

v znamení Barana vládne Mars,
v znamení Váh Venuša.
v znamení Býka Venuša,
v znamení Škorpióna Mars,
v znamení Blížencov Merkúr
v znamení Strelca Jupiter,
v znamení Raka Mesiac,
v znamení Kozorožca Saturn,
v znamení Leva Slnko,
v znamení Vodnára Saturn a Urán,
v znamení Panny Merkúr,
v znamení Rýb Jupiter a Neptún.

Ako si asi treba predstaviť zvieratnik pri astrologických štúdiách?
Vieme, že každá planéta má svoj vlastný charakter, ktorvju rozoznáva od ostatných. Tak slnko je darcom života, Venuša predstaviteľkou krásy a bohyňou lásky, Mars predstavuje energiu, silu a pod.

Ostáva už len otázka, či planéty majú naozaj taký vplyv. Nemožno na ňu odpovedať bez poznania podstaty zvieratníka, bez poznania jeho dôležitej úlohy v astrológii.

Okolo celého „nebeského" priestoru si treba predstaviť akýsi veľký kruh, ktorý je rozdelený na dvanásť dielov. Každý z nich má určité vlastnosti, ktoré tvoria jeho charakteristické znaky. Uprostred tohto kruhu si treba predstaviť zem, na ktorej žijeme a prijímame lúče z planét.

Vplyv znamení pôsobí samostatne len vtedy, ak sa v ňom nachádza planéta. Úlohou astrológa je teda zistiť, v akom zoskupení boli planéty v čase nášho narodenia, lebo ich poloha určila aj náš spôsob života a vo veľkej miere aj náš osud. Deviatim planétam vďačíme čiastočne za to, čo z nás spravili a čím sme dnes. No ich vplvv na človeka je zrejme mocnejší, ako si dnes myslíme. Okrem vonkajších znakov dostávame od nich aj určité sklony, ktoré ovplyvňujú naše schopnosti. Preto uvedieme mená a poradie jednotlivých dielov zvieratníka. Bude dobre, ak si tieto znaky zapamätáme.

 

Home || Horoskopy | Vtipy | The Best of Internet | Obrázky | Význam čísel | Planéty || Kontakt

 

[ gp.master@pobox.sk ]                                     Táto stránka bola naposledy zmenená  20-11-1999.