bbest.gif (1137 bytes)bHOROSKOPY.gif (1128 bytes)bVTIPY.gif (726 bytes)bobrazky.gif (982 bytes)bCISLA.gif (1083 bytes)

rightup.gif

VODNÁR

[POSTAVA]   [CHARAKTER]  [LÁSKA]  [DETI]  [PRÁCA]  [ZDRAVIE]

Do tohto znamenia vstupuje Slnko 21. januára a zostáva v ňom do 18. februára. Vládcom tohto znamenia je Saturn a Urán.

VZHĽAD

Ľudia narodení v tomto znamení mávajú veľmi peknú a štíhlu postavu. Ich tvár je podlhovastá alebo aj okrúhla, s trochu dlhšou bradou, ktorá je výrazná, ale nie ostrá. Ich oči sú vždy nádherné.
Vodnár je totiž najmä pre ženy znamením krásy. Vlasy majú obyčajne jasné a jemné. Ich chôdza je ľahká a istá. Týchto ľudí tažko rozoznáme, lebo majú veľa výrazných znakov a v ich typoch sa možno ľahko pomýliť.

CHARAKTER

Inak sú to ľudia prispôsobiví, s poctivým charakterom. Zvyčajne majú veľké ideály, sú skromní, trpezliví a verní. Typické pre nich je ich vyslovene ľudské zmýšľanie. Mnohí z nich majú veľmi pevnú vôľu, ale často im chýba rozvaha. Veľa uvažujú o neuskutočnitelných veciach. Zahryznú sa do svojich myšlienok bez toho, aby sa s niekým poradili alebo sa od niekoho poučili. Nejde tu o zanovitosť. lebo v mnohých záležitostiach všedného života sa vedia veľmi dobre prispôsobiť a nijako nepresadzujú svoju vlastnú vôľu. Ale ak už raz vidia pred sebou cieľ, potom už nepoznajú prekážky. Niekedy si pre takúto myšlienku zničia celý svoj život. Túto vlastnosť majú však všetciľudia narodení v tomto znamení. Obyčajne sa zaujímajú o sociálne problémy.
Ich ďalšou dobrou vlastnosťou je pracovitosť. Okrem toho vedú pokojný život. V spoločnosti sú obľubení, ale oveľa lepšie znášajú samotu. Milujú prírodu a radi bádajú len v jej určitej oblasti. V tomto bádaní sú vytrvalí a húževnatí.

Sú to ľudia, s ktorými možno veľmi dobre spolunažívať. Neradi sa hádajú, majú dobrotivú povahu. Sú prítulní a verní priatelia a veľmi ochotne pomáhajú. Keďže sú upriamení na určitú myšlienku, ktorú chcú uskutočniť, neraz sa dožívajú sklamania, ktoré ich niekedy môže aj zničiť. Pre túto svoju myšlienku žiadajú plné porozumenie od iných a sú veľmi urazení, ak sa tak nestane. Ak ich niekto rázne odmietne, pociťujú to ako veľmi krutú bolesť.

Ich myšlienky sú často utopické. Keď prídu na to, že sa zásadne zmýlili, zmocňuje sa ich najťažšia depresia. Vtedy nechcú o svete nič počuť, a iba ťažko sa upokoja. Musí ich chytiť a celkom pohltiť ďalšia nová myšlienka, aby sa s novými silami zdvihli a znova ju začali vášnivo uskutočňovať.

Ak pri narodení týchto ľudí pôsobilo nepriaznivé ožiarenie z iných planét, bývajú z nich veľkí sebci. Ale aj napriek tomu zostávajú láskavými. Sú však takí chladní a odmeraní, že neraz máme pri nich nepríjemný pocit. Potom už ani ich osobné čaro nemôže zakryť ich sebeckosť a chamtivosť. Ľudia tohto typu bývajú veľkými buričmi, niekedy aj skvelými vodcami. Niekedy sú náladoví a nevypočítateľní.

LÁSKA

Vcelku sú premenlivej povahy. Ľahko sa nadchnú, rýchlo sa dajú oslniť zvlástnosťami nejakej osoby. Ale takýto omyl nikdy netrvá dlho, lebo vlastnosti, ktoré komusi pripisovali, neexistujú, a oni to čoskoro spoznajú. Prichádza teda nové veľké rozčarovanie a sklamanie. A keďže chcú ustavične poznávať niečo nové, hneď sa odvrátia od svojho druha, v ktorom sa sklamali.

Ich ľúbostné city nie sú príliš silné. Zväčša ich upútava len záujem a obdiv. Ak toto nadšenie ochabne alebo ak si nájdu novú známosť, zvyčajne dochádza k prerušeniu doterajšieho vzťahu. V takomto prípade im vôbec nezáleží na tom, ako druhá strana prežíva toto rozlúčenie. Ochladnutie citov prichádza náhle a je to také ochladnutie, aké by u nich nikto nepredpokladal.

Títo ľudia vytvárajú často neobyčajné ľúbostné vzťahy. Sú schopní odpútať sa od všedného života a ísť zakázanými cestami. Neraz majú veľmi intímne vzťahy aj k osobám rovnakého pohlavia. V manželstve sú z nich nepríjemní partneri. Navonok sú totiž vždy láskaví, zdvorilí a priateľsky naladení. V skutočnosti nie sú úprimne srdeční a nežní. Telesné prednosti ich druhov ich priťahujú väčšmi ako prednosti partnerovej duše. To je veľká zvláštnosť ich povahy. Hoci sa veľmi zaujimajú o ľudský charakter, nie sú schopní preniknúť až do hÍbky duše iného človeka. V manželstve sú oveľa stálejší a čo je dôležité dokážu byť svojmu druhovi celkom verný.

Hodnotný zväzok môžu vvtvoriť s osobami narodenými v znamení Blížencov alebo Váh. U ľudi narodených v znameni Bližencov nájdu veľké pochopenie pre svoje myšlienky. Žijú s nimi v zhode a v úplnej harmónii. Výhodné spojenie môžu utvoriť aj s osobami narodenými v znamení Váh, lebo majú jasný úsudok, ktorý im vracia odvahu a rovnováhu. Rovnako dobré manželstvo môžu mať aj s osobami narodenými v znamení Barana alebo Strelca. Ale Šťastný krok urobia vtedy, ak uzavrú sobáš s osobou, pri narodení ktorej stál Mesiac v znamení Vodnára.

DETI

Deti narodené v znamení Vodnára sa vychovávajú dosť ťažko. Už v mladosti sú búrlivé. zaujaté proti všetkému, čo je staré. Nechcú sa dať viesť. Vzdorujú všekému, čo od nich žiadajú dospelí, a ľahko sa rodičom odcudzia. Preto rodičia musia s nimi často súhlasiť, musia im dať na vedomie, že dokážu s nimi myslieť a čo je významné nikdy nesmú byť už vopred zaujatí proti ich výstredným myšlienkam.

Tieto deti skoro vždy prejavujú záujem o botaniku. Vkusne si pripravujú herbáre a zbierajú podivné kamienky. Rýchlo sa v nich vyvíja zmysel pre farby. Ich fantázia je taká silná, Že niekedy dokážu vvtvoriť najobdivuhodnejšie maľby a kresby. Inak sú pokojné a milé. Kedže sa v nich pomerne rýchlo prebúdzajú pohlavné pudy, vzniká nebezpečenstvo rôznych komplikácii. Záleží na rodičoch, aby im v tomto smere zavčasu poskytli potrebné vvsvetlenie.

PRÁCA

Ľudia narodení v znamení Vodnára sa veľmi dobre hodia pre povolania súvisiace so štúdiom prírody. Bývajú z nich dobrí botanici, geológovia a astronómovia. V týchto oblastiach môžu dosiahnuť veľké úspechy, lebo vo vedeckej činnosti sú neúnavní a pracujú s veľkým nadšením. Keďže vždy túžia po niečom novom a novoty vyžadujú aj odvahu, mnohí z nich sú aj vynikajúci letci.

Vyznačujú sa aj umeleckými schopnosťami. Sú dobrými spisovateľmi, autormi diel s veľkými umeleckými hodnotami. Aj v tejto oblasti ľudskej činnosti hľadajú nové cesty. Preto sa stáva, že niekedy neprerazia. Ako maliari odmietajú všetko staré a skúšajú nové, excentrické metódy. Ich umelecké práce sú vždy nápadné originalitou myšlienky. Vôbec sa nehodia za úradníkov, lebo sú príliš buričskí a bojujú za uplatnenie vlastných myšlienok a metód.

ZDRAVIE

Zo zdravotnej stránky sú najchúlostivejší na nohy. Často mávajú kŕčové žily, nádory na nohách, často si vykĺbia členok. A trpia aj poruchami krvného obehu a otravami krvi. Ženy mávajú bolesti pri menštruácii. Inak sú celkom zdraví, nie sú náchylní na prechladnutie ani na iné choroby.


Home || Horoskopy | Vtipy | The Best of Internet | Obrázky | Význam čísel | Planéty || Kontakt

 

[ gp.master@pobox.sk ]                                     Táto stránka bola naposledy zmenená  20-11-1999.