bbest.gif (1137 bytes)bHOROSKOPY.gif (1128 bytes)bVTIPY.gif (726 bytes)bobrazky.gif (982 bytes)bCISLA.gif (1083 bytes)

rightup.gif

PANNA

[POSTAVA]   [CHARAKTER]  [LÁSKA]  [DETI]  [PRÁCA]  [ZDRAVIE]

Do tohto znamenia vstupuje Slnko 24. augusta a zostáva v nom do 23. septembra. Vládcom znamenia je Merkúr.

POSTAVA

Ľudia narodení v tomto znamení sú strednej, až vysokej, celkom súmernej postavy, ale nemajú príliš rovné držanie tela. Ramená majú totiž trochu ovisnuté. Celý zjav pôsobí tak trochu dojmom mäkkosti a zženstilosti. Ich tvár je pretiahnutá, ale oválna, brada málo výrazná. Nos je súmerný a rovný, ale nie príliš výrazný. Pohľad múdry, ale nie živý. Obyčajne majú krátke a tenké nohy.

CHARAKTER

Ľudí tejto skupiny nemožno ľahko rozoznať, lebo nemajú skoro nijaké zvláštne znaky. Typické pre nich je, že skoro vždy vyzerajú mladší ako sú v skutočnosti, čo poznať najmä na ženách. Hlas týchto ľudí býva jednotvárny a nie príliš silný.

Ľudia narodení v tomto znamení sú veľmi bystrí a šikovní. Na život hľadia veľmi prakticky. Hoci sa domnievajú, že majú veľké ideály, je to zrejme iba sebaklam. Spôsob ich konania je mierny a ľúbivý, ale všetci majú sklon k sebectvu a zo všetkých stvorení na svete majú najradšej seba. Inak sú tichí a mlčanliví, iba málokedy sa rozčúlia. Vo svojich náhľadoch bývajú nestáli a ľahko sa dajú ovplyvniť.

Typickým znakom týchto ľudí je zženstilosť. Skoro všetci sú ľútostiví a ustavične trpia pocitom, že sú chorí, hoci im vôbec nič nie je. Nemožno o nich povedať, že sú hypochondri, ale jednako len chýba ich povahe sviežosť a akási prirodzená radosť. Ak máme do činenia s takýmito ľudmi, musíme byť vermi opatrní, lebo sú veľmi citliví a urážliví. Okrem toho majú ešte tú zlú vlastnosť, že ľuďom zvyčajne všetko zazlievajú a aj poznámky povedané žartom si vykladajú v zlom. Pokiaľ ide o nich samých, nie sú dosť ohľaduplní, lebo radi kritizujú iných a na svojich spoluobčanoch zväčša hľadajú iba chyby. Hlučnosť ich znervózňuje, ba aj mieme oživenie je im nepríjemné.

Radi majú poriadok a systematickosť. Všetko si dokážu dobre rozdeliť, na všetko majú svoju metódu. Zväčša sú veľmi šikovní, v ručných prácach rýchli a presní, niekedy až punktičkári. Neraz im prekáža aj to, ak je vec nesprávne položená, napríklad príbor na stole, a takéto maličkosti im dokážu pokaziť radosť a dobrú vôlu. VeľmÍ ťažko sa im dokážeme zavďačiť. Z toho istého dôvodu často menia služobné miesta. Ale ak si na tieto ich vlastnosti zvykneme, potom vychádzame s nimi celkom dobre. Sú veľmi úslužní a vždy ochotní pomôcť. Keďže sú veľmi praktickí, neraz od nich žiadame radu. Ich pozorovacia schopnosť je veľmi presná. Vedia vystihnúť najdôležitejsie body bez toho, abv sa dali popliesť nejakými vedľajšími okolnosťami. Vidia všetko zreteľne a triezvo. Na všetko hľadia prakticky, bystro. Nikdy sa nedopúsťajú náhlych a nerozmyslených činov. Všetko si presne a dobre rozvážia. Ich triezve myslenie takmer nikdy nieje ovplyvnené citovými momentmi. Vedia zaobchádzať s peniazmi, nie sú veľmi nároční. Nenávidia nápadnosť a výstrednosti v móde. Vo svojej nesmelosti sami nechcú byť nápadní, pred ruchom unikajú.

Veľkú námahu, telesnú alebo duševnú zdolávajú iba ťažko. Nešportujú, necvičia, hoci pre nich by to bolo veľmi užitočné.

LÁSKA

Ľúbostné city týchto ľudí nie sú silné. Majú sklon k cudnému a zdržanlivému životu. Šíria okolo seba ovzdušie čistoty a nedotknuteľnosti. Neznásajú ostré vtipy alebo poznámky. Radi sa rozčúlia nad ľúbostnými vzťahmi iných, v tomto sú veľmi neznášanliví. Ale u seba samých obyčajne už neberú mravy tak prísne. Radi koketujú. Chcú sa páčiť a sú šťastní, ak sa do nich niekto zaľúbi. Ale ich presnosť, vypočítavosť a dôslednosť im ľudia často aj zazlievajú.

V manželstve sú iba niekedy príjemní. Domácnosť vedú dobre. Vedia si rozdeliť peniaze a vždy sa starajú o čistotu a poriadok v dome. Nezriedka sú otrokmi svojej domácnosti. Medzi gazdinkami nájdeme aj také fanatičky, ktorým ide viac o poriadok a dobré zariadenie ako o pohodlie manželov. Takéto ženy môžu mužovi pripraviť neznesiteľné utrpenie. Celý deň sa čistí a obyčajne je všetko viac na obdiv ako na používanie.

Muži narodení v tomto znamení nie sú práve najpríjemnejšími manželmi. Mnohí z nich nie sú niekedy celkom spokojní. Sú často takí pedantní, že sa miešajú do všetkého, napríklad na každom jedle vidia chybu, nijaký obed alebo večera nie je podľa ich chuti. Raz je niečo slané, horúce alebo príliš okorenené, inokedy povedia pravý opak. Stále hovoria o žalúdočných ťažkostiach a rozličných iných chorobách. Svoje okolie vedia trápiť až do zúfalstva. Človek ich musí vypočuť a nesmie sa im vysmiať, lebo inak by sa s nimi nedalo vydržať. Hrali by sa na urazených, celé dni by neprehovorili. Medzi ženami narodenými v tomto znamení nájdeme aj veľa takých, čo sa vôbec nevydajú. Zostávajú z nich staré panny, ako ich všeobecne voláme.

K ľuďom narodeným v znamení Panny sa najlepšie hodia ľudia narodení v znamení Kozorožca. Títo ľudia budú najskôr súhlasiť s ich názormi a budú ich veľmi dobre chápať. Ale vyšlo by im aj spojenie s osobou narodenou v znamení Býka. Do úvahy by mohli prísť aj osoby narodené v znamení Raka, lebo tiež žijú zdržanlivo. Rovnako výhodné by bolo, keby sa našiel človek, ktorému Mesiac stojí v znamení Panny.

DETI

Deti narodené v tomto znamení sú veľmi šikovné a rozumné. Obyčajne sa učia veľmi ľahko. Niekedy ich až obdivujeme, ako dobre sa im darí pri učení cudzích jazykov. Súčasne sa môžu učiť viac jazykov, lebo výbomá pamäť im značne uľahčuje stúdium.

Inak sú to deti tiché a pokojné. Narobia málo hluku sú poslušné a dobré. Majú radosť zo svojho dobrého správania a rodičia po tejto stránke nemajú s nimi veľa starostí. Už od útleho veku majú rady poriadok a čistotu. Svoje veci nenechávajú pohodené, bez veľkých rečí si ich odložia. Veľkú radosť majú, ak môžu čítať alebo písať. Svoje listy píšu tak, že aj dospelý by sa mohli od nich poučiť. Veľmi obľubujú živé hry. Treba však, aby veľa cvičili, lebo sú telesne slabé. Dievčatá majú rady pletenie alebo iné ručné práce. Sú citlivé a jemné, ale čoskoro sa u nich začne prejavovať sklon k sebectvu.

PRÁCA

Ľudí narodených v znamení Panny zaraďujeme do skupiny veľmi dobrých zamestnancov, na ktorých sa nikdy netreba sťažovať. Čo urobia, je presné a správne. Niekedy zabiehajú do detailov. Radi robia napríklad tabulky, ktoré nikto nepotrebuje, ale všetok stratený čas nahradia zas svojou rýchlosťou a usilovnosťou. Ak im pri práci chceme niečo vyčítať, musíme to urobiť taktne a opatrne, lebo aj najmenšia kritika ich ťažko uráža a často ju pokladajú za prejav osobnej nenávisti. Občas sa ich dotkne aj dobre mienená poznámka natoľko, že ak môžu, hľadajú si nové miesto.

Z ľudí, narodených v znamení Panny bývajú dobrí spisovatelia alebo hudobníci. Hlavne v literárnom smere môžu dosiahnuť veľký úspech. Majú krásny a plynný sloh, dokážu sa vyjadrovať presne a jasne. Ich vedecké práce sú vzorom systematickosti. Bývajú z nich dobrí redaktori, právnici, nakladatelia i typografi. Veľmi sa hodia aj na jemné ručné práce. Môžu býť šikovnymi mechanikmi a hodinármi.

ZDRAVIE

Zo zdravotnej stránky sú dosť chúlostiví. Trpia na nachladnutie, musia sa chrániť pred každým vetríkom. Nie sú hádam ani takí slabí, lenže majú príliš málo pohybu a napokon sami si často namýšľajú, že choroby sa na nich priam lepia. Často chodia k lekárovi. Ak sa od lekára dozvedia, že im nič nie je, urazia sa. Choroba, či už skutočná alebo predstieraná, robí im podivnú radosť. O jej príznakoch sa dokážu baviť celé hodiny a sú šťastní, ak ich počúvame a máme s nimi súcit.

Nezriedka sú chúlostiví aj na poruchy v zažívaní a trpia aj malými žalúdočnými ťažkosťami. Ale tieto ťažkosti nie sú ani zďaleka také vážne, ako nám ich vykresľujú. Majú radosť, ak môžu držať nejakú diétu. Po čase si vsak vymyslia nové ťažkosti, aby doterajšiu diétu mohli zmeniť.

Home || Horoskopy | Vtipy | The Best of Internet | Obrázky | Význam čísel | Planéty || Kontakt

 

[ gp.master@pobox.sk ]                                     Táto stránka bola naposledy zmenená  20-11-1999.